PRIZNANJE VIDEO SEKCIJI OB 30. LETNICI KD JOŽE GOSTIČ HOMEC

Video sekcija Mengeš je dobila priznanje za dolgoletno sodelovanje ob 30. letnici KD Jože Gostič Homec.

Čestitamo!