FOTOGRAFSKI NATEČAJ "TRAJNOSTNA MOBILNOST"

Fotografski natečaj "TRAJNOSTNA MOBILNOST"

Vse sodelujoče vabimo, da ujamejo trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih poteh in opravkih, hoji v šolo ali službo, na izletu, po nakupih s kolesom, vsakodnevno vožnjo z vlakom ali avtobusom, srečanje kolesarjev in pešcev, informacijske table, križišča, površine za srečanja, sprehajalne poti, površine za mirujoči promet in podobno. Prikažite skupino, ki se poslužuje trajnostnih načinov potovanja, se odpravi na izlet peš v hrib ali po vsakdanjih opravkih. K fotografiranju pristopite inovativno, provokativno, izpostavite slabosti, dobro prakso in  prednosti različnih načinov potovanj. Zaželeni so posnetki z območja Občine Domžale.

Razpis v priponki.