VABILO IN POZIV ČLANOM KLUBA MAVRICA

Ob prazniku OBČINE DOMŽALE pripravljajo pristojne službe in organizacije
družabno in predstavitveno SREČANJE kulturnih društev in organizacij z
območja Občine Domžale. Srečanje bo v četrtek,14. aprila 2016 v Češminovem
parku v Domžalah. Vsa društva se bodo predstavila s točko iz svoje
dejavnosti.Tudi Mavrica ne sme in ne more biti izjema. Glede ne to, da
pripravljamo našo prireditev nekaj dni kasneje v Knjižnici, smo za srečanje v
Češminovem parku prijavili udeležbo naših fotografov in snemalcev, ki bodo
srečanje poslikali in posneli in kasneje pripravili prikaz posnetega v obliki
razstave ali projekkcije.
TOREJ, VABIMO IN POZIVAM VSE , ki le utegnete, da se v četrtek, l4.aprila ob
15,45. uri dobimo pred kulturnim domom v Radomljah in se zapeljemo v
Domžale. S seboj imejmo seveda fotoaparat ali kamero in tam bomo posneli
nekaj dogajanja ( verjetno bodo nastopi, predstavitve, razstave…). To je
najmanj, kar lahko vsak član stori za klub.
Predvsem pa vabim in prosim aktivne in vodilne člane Foto sekcije in člane
Izvršnega odbora kluba za sodelovanje. Po možnosti potrdite sodelovanje in
sporočite Janezu Kosmaču. Prosim tudi za pomoč pri prevozu v Domžale in
nazaj.

Lep pozdrav !
preds. Janez Kosmač