Vabilo

V  skladu s statutom  in klubskimi pravili sklicujemo redni letni občni zbor FOTO  KINO IN VIDEO KLUBA  MAVRICA RADOMLJE in vabimo  člane, da se ga  zanesljivo udeležite v ponedeljek, 20. junija 2016  ob 19. uri v 
Kodrovi dvorani Kulturnega doma v Radomljah z naslednjim dnevnim redom:

  •  Otvoritev in pozdrav,
  •  izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in overovateljev zapisnika,
  •  poročila: predsednika, tajnika, blagajnika, vodij sekcij,
  •  poročilo Nadzornega odbora,
  •  razprava o poročilih,
  •  priporočila in sklepi,
  •  delovni in prireditveni program za tekoče leto,
  •  razno.

Prosimo za zanesljivo udeležbo in za točnost !
Ob tej priliki bomo  avtorjem razdelili  fotografije, s katerimi ste sodelovali na  klubskih razstavah.
Dobro luč in Na svidenje !

Tajnik Jože Kragelj 

Predsednik Janez Kosmač