SODELOVANJE Z VARUHI NARAVE

Društvo Terra Anima skupaj s Kreativnimi nomadi, FKVK Mavrica in TIC Domžale so v okviru fotografskega natečaja na temo "Močvirja, jih želimo ohraniti?" dne 11.3.2023 in 30.3.2023 organizirali foto sprehod v Blate in Mlake. Skozi to območje močvirja je vodila predstavnica društva Terra Anima Špela Kaplja, ki se že dolgo zavzema za zavarovanje naših mlak Češeniško - Prevojske gmajne v krajinski park.Članek izpod peresa Bince Lomšek bo objavljen na Domžalcu, Slamniku, Modrih novicah, TD Radomlje in KS Radomlje.

V galeriji si lahko ogledate utrinke sfoto sprehoda https://fkvk-mavrica.si/content/sodelovanje-z-varuhi-narave-1