Projekcija pregledne klubske letne razstave PORTRET 2020