NOVO VODSTVO V FKVK MAVRICA RADOMLJE

FKVK Mavrica je imela 15. maja 2023 v KD Radomlje občni zbor, ki je bil hkrati tudi volilni. Zbor je bil uspešen, kot je bilo ocenjeno  tudi naše delo  v lanskem letu.  V lanskem letu smo imeli devet fotografskih razstav, izvedli vrsto fotografskih delavnic, sodelovali smo na dogodkih, razpisih in natečajih v Občini Domžale, se predstavili v Tednu ljubiteljske kulture ter snemali dogodke in fotografske delavnice, objavljali prispevke na spletu in v medijih.

Tudi letošnje leto smo zastavili zelo aktivno in precej obširno s posebnim poudarkom na mladih, ki jih želimo čim bolj vključiti in navdušiti za fotografijo preko raznih delavnic v naravi.

Za petek 19. maja in  ponedeljek 22. maja  2023 smo pripravili že šesto in sedmo fotografsko razstavo, in sicer MOKRIŠČA, JIH ŽELIMO OHRANITI? in O GRAJSKIH VRTNARJIH, obe razstavi v Kulturnem domu Radomlje,  za soboto 20.maja 2023  pa smo pripravili fotografsko delavnico v Arboretumu Volčji Potok s prikazom košnje po starem s koso...

Občni zbor je izvolil novo vodstvo za dobo petih let. V tem času bo vodil društvo dolgoletni član Mavrice Mihael Kosmač. Želimo mu vse dobro, da bi dobro sodelovali in  da bi užival z nami pri novih izzivih.

 

FKVK Mavrica